blockchain bij financiën

blockchain bij financiën

0

zet de invoering van BLOCKCHAINTECHNOLOGIE bij Financiën een aantal jobs op de helling?

Recentelijk werd de voorzitter van de NUOD – sector Financiën door Belga geïnterviewd over de denkpiste blockchaintechnologie voor de FOD Financiën.  De Minister had immers te kennen gegeven dat daarover een studie loopt, waarvan hij al een rapport verwacht in de lente van 2019.  De opdracht moet in 2020 volledig volbracht zijn, een volgende legislatuur dus…

Volgens de Minister ligt invoering meest voor de hand in het kader van vastgoedtransacties (Patdoc), de containertrafiek (douane) en BTW-controles.  Hij liet zich ook ontvallen dat invoering van deze methodiek wel degelijk effect kan hebben op het personeel.  Hij doelt daarmee ongetwijfeld op de getalsterkte van onze FOD…

Deze blockchaintechnologie wordt meest massaal ingezet binnen de “bitcoinindustrie”, maar er zijn ook al buitenlandse overheden mee bezig.  Inhoudelijke uitleg zoek je beter eens zelf op, maar in essentie komt het er op neer dat machtigingen worden verleend aan diverse instanties tot basic-input in een reusachtige databank, waarvan de overheid dan ook gebruik maakt, maar geen meester meer is.  Dit is in feite voortbreien op zaken die al embryonaal bestaan, zoals het ingeven van gegevens over huurcontracten door de immobiliënsector of afspraken tussen kadaster en notariaat/landmeterij en andere projecten.

Op zich mag zulke “modernisering” niet bij voorbaat worden afgeschoten, zeker niet omdat wordt voorgehouden dat de data veel veiliger zijn in zulke met het world wide web vergelijkbare omgeving, maar is dit maatschappelijk wel een vooruitgang op alle vlakken ?  De energieverslinding door de bitcoinindustrie is al voldoende bekend, en allicht zullen er nog andere negatieve kanten aan het licht komen.  Deze moeten dan ook nog worden afgewogen tegen de capaciteit om (nog eens) duizenden passende, nieuwe jobs te creëren voor de “uitgespaarde” mankracht, want werkloosheid is niet alleen een collectief, maatschappelijk-, maar ook een individueel welzijnsprobleem.

Concreet bevraagd naar de personeelsaspecten binnen onze FOD Financiën, kan zulke operatie een opportuniteit zijn om de onderbemanning voor FOD-activiteiten zonder blockchainimpact te verhelpen, althans cijfermatig.  Voorwaarde is echter dat personeel dan goed wordt opgeleid  voor nieuwe taken, en laat de opleiding nu net een schoentje zijn dat inhoudelijk zeer sterk wringt overal binnen onze FOD !  Daarbij komt dat iedereen niet zomaar kan worden omgeschoold, bijvoorbeeld de oudste werknemers, waarvoor onze FOD nog steeds geen specifiek beleid heeft.

Verder moeten we dan (nog eens) ons hart vasthouden voor het ICT-aspect ; ICT kan nu al niet voldoen aan de noden van de lijn- en stafdiensten.  We zitten met een door de ICT-manager zelf geproclameerde achterstand van bijna 10 jaar in de mainhardware, met voor het terrein vierkant overkomende toepassingen, en met te veel tijdelijke “onbeschikbaarheden”, die het personeel ergeren en bijgevolg demotiveren.  Al te vaak worden mensen op ons terrein gebruikt als proefkonijnen, wat enorm bijkomend stresseert, in plaats van volgroeide toepassingen en programma’s aangeleverd te krijgen.

Wat de mankracht en capaciteit voor de eigen software bij een blockchain databank betreft, maken we ons grote zorgen.  Uitbesteding is meestal geen goede praktijk gebleken, en is een pad dat onze ICT dan ook liever niet kiest.  Bovendien moeten ontwikkelaars niet alleen beschikken over veel specifieke ICT-, maar bovendien ook over fiscale- en nog andere kennis.  Het is een beetje zoals momenteel met de verstrenging van de privacy-wetgeving.  De privésector krijgt een duizendtal vacatures voor specialisten daarvoor gewoon niet ingevuld, volgens hen omdat de noodzakelijke vaardigheden en kennis te verscheiden zijn om in één persoon te verenigen.

In tegenstelling tot de privésector, zitten FOD’s echter met het probleem dat ze zulke witte raven ook niet kunnen lokken met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en verloning.  Omscholingen naar zulk noodzakelijk jobprofiel zijn een proces van jaren, temeer passende ervaring onontbeerlijk is.  We vrezen er dus voor dat bij invoering van blockchaintechnologie de irritaties op het terrein alleen maar zullen toenemen (en het is al zeer erg op dit moment).  Goed personeel dreigt het hazenpad te kiezen, en blijvend personeel geraakt steeds verder gedemotiveerd, richting defaitisme ?

Leave a Reply