HET IS NOODZAKELIJK OM ONS TE LATEN HOREN!

HET IS NOODZAKELIJK OM ONS TE LATEN HOREN!

0

CODEX – Een alomvattende hervorming van het statuut.

HET IS NOODZAKELIJK OM ONS TE LATEN HOREN!

De NUOD erkent alle protestacties die de komende weken in de Federale Overheidsdiensten zullen worden gevoerd, en dit vanaf 30 april 2018!

Recent heeft de Ministerraad het nieuwe statuut van het personeel voor de federale overheid, codex genaamd, goedgekeurd.

Deze beroemde Codex en de hervormingen die het met zich meebrengt zijn nog niet in voege getreden.

Toegegeven: onderhandelingen moeten nog plaatsvinden in comité B. Volgens de regels van het Belgische syndicaal statuut kan de regering doorgaan ondanks een unaniem “nee” van de vakbonden. En deze regering aarzelt helaas niet om dit te doen!

Volgens de algemene beleidsnota van minister Vandeput is de Codex een verzameling teksten. Verschillende thema’s zoals mobiliteit, evaluatie, tucht, organisatie van de arbeidstijd, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, re-integratie, neutraliteit, functiebeschrijvingen, verlofregeling, etc., worden erin beschreven en gebundeld.

Maar we laten ons niet voor de gek houden: de minister wil veel ideologische hervormingen via deze CODEX goedkeuren. De prioriteit voor contractuelen bij het aanwerven van nieuw personeel voor de publieke sector is daar al een bewijs van. Het gaat om het ontkennen van de geschiedenis van de statuut dat in het bijzonder bedoeld was … als bescherming tegen politieke invloed en om voorkeur te geven aan het algemeen belang.

We kunnen niet tolereren dat prioriteit wordt gegeven aan contractuelen bij aanwervingen, het ontrafelen van de statuut Camu, het schrappen van vakantiedagen, de stigmatisering van zieken of het gebruik van interimarbeid!

Het zou een enorme sociale achteruitgang zijn, een schande voor de Federale Overheidsdiensten, de terugkeer van vriendjespolitiek en constante druk op de medewerkers en dit zonder enige toegevoegde waarde voor de (dienstverlening aan) burgers!

STOP de clichés om hervormingen door te voeren.

VOOR een hoogwaardige federale openbare dienst en gemotiveerd personeel.

De federale overheidsdiensten moeten aantrekkelijk zijn. Het is niet met deze onophoudelijke aanvallen dat dit zal geschieden.

 

DIT IS WAAROM DE NUOD ALLE PROTESTACTIES STEUNT DIE, GEDURENDE DE VOLGENDE WEKEN EN DIT VANAF 30 APRIL 2018, IN DE FEDERALE OPENBARE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GEVOERD!

 

IN BELANG VAN DE BURGERS EN IN ONS BELANG DRINGT EEN STERKE REACTIE ZICH OP!

DEZE OVERHEID LEGT MAATREGELEN OP ZONDER REËEL OVERLEG EN LAAT ONS GEEN ANDERE KEUS!

Leave a Reply