Frankrijk en België : éénzelfde strijd !

Frankrijk en België : éénzelfde strijd !

0

Op 22 maart 2018 werden de Franse ambtenaren opgeroepen om in staking te gaan en om massaal deel te nemen aan betogingen georganiseerd voor de verdediging van de openbare diensten.

Net als in België hebben onze collega’s in de openbare dienst in Frankrijk ook te kampen met blinde besparingen. Op de agenda van het Comité d’Action publique 2022 (CAP2022): herstructureringen, privatiseringen en schrappen van missies.

Bij de SNCF (Franse spoorwegen) is de regering van plan om 9.000 km “kleine lijnen” af te schaffen of 30% van het huidige totaal. In een eeuw tijd is de helft van het spoorwegnet verdwenen. De vrijgekomen gebieden worden na het verlaten van lijnen en gebouwen te koop aangeboden en de kopers (ontwikkelaars en vastgoedinvesteerders) kunnen grote winsten boeken. De hervorming beoogt ondermeer het openstellen voor concurrentie en het verhogen van de bijdrage van lokale overheden.

En de beoogde hervormingen zijn niet beperkt tot het spoor. Het strategisch plan voor de douane voorziet in het schrappen van 50% van de huidige diensten. Meer algemeen is de Overheid van plan om zich te heroriënteren op haar kernmissies en een aantal andere uit te besteden, zoveel mogelijk contractuelen aan te werven en de hoogte van de salarissen te koppelen aan de evaluatie. Het statuut wordt ondermijnd en daarmee ook de garantie van een gelijke en onpartijdige behandeling van de burgers. Ter herinnering : het ambtenarenstatuut werd niet ingevoerd ten behoeve van hen, maar om een onpartijdige dienstverlening te garanderen.

De Franse openbare diensten ondergaan eigenlijk aanvallen die vergelijkbaar zijn met wat hier gebeurt. En net als in België is het overleg beperkt en nietszeggend. Hoewel er workshops zijn opgezet, is er geen openbaar debat geopend. In feite is het een commissie van deskundigen, samengesteld op grond van bedrijfsprofielen met managementvaardigheden, om hervormingsvoorstellen uit te werken, gebaseerd op de evaluatie van de kernmissies en op een vermindering van overheidsuitgaven. Eigenlijk is alles al bepaald.

Geconfronteerd met deze karikatuur van de sociale-democratie heeft de onafhankelijke vakbond ‘Solidariteit’, samen met de CGT en FO het overleg verlaten. Zij weigeren geassocieerd te worden met de afbouw (zelfs de sloop) van de openbare diensten of deze te begeleiden.

Met het oog op die situatie werden de Franse ambtenaren opgeroepen om op 22 maart in staking te gaan en massaal deel te nemen aan betogingen die werden georganiseerd ter verdediging van openbare diensten.

De openbare dienstverlening en de openbare diensten vormen een rijkdom voor zowel Frankrijk als België. Net als de NUOD vecht ‘Solidaires’ voor een versterking van de openbare diensten, wat een instrument is voor sociale cohesie en herverdeling van rijkdom. ‘Solidaires’ vecht voor een sterke openbare dienst die onafhankelijk werkt en die het algemene belang en de gelijke behandeling van gebruikers garandeert.

Onze respectievelijke strijd komt samen. We ondergaan vergelijkbare aanvallen. In België wordt het statuut aanhoudend in vraag gesteld en de politieke wereld denigreert ambtenaren voortdurend via perstussenkomsten artikelen in kranten en tijdschriften. De NUOD heeft daarom ook haar collega’s van ‘Solidaires’ ondersteund in deze strijd tegen de afbouw van de openbare dienstverlening. Hun eisen en hun gevechten zijn ook die van ons. Hun waarden, zijn ook onze waarden!

Zoals we graag herhalen: EEN ALTERNATIEF BESTAAT. DE AMBTENAREN VAN DE OPENBARE DIENSTEN VORMEN DE RUGGEGRAAT VAN DIT ALTERNATIEF, VAN DEZE OPLOSSING!

Leave a Reply