Quota ziekteverlof

Quota ziekteverlof

0

De wetgeving voorziet in een jaarlijkse mededeling aan het personeel van de ziekteverlofquota. Maar … dit wordt niet gerespecteerd, inzonderheid voor hen die in ploegen werken.

Momenteel wordt dit quotum niet langer per post verzonden, omdat het beschikbaar is in de applicatie My P&O.

Helaas hebben de collega’s die in ploegen werken geen toegang tot de app. Deze agenten moeten daarom jaarlijks hun quotum op een andere manier ontvangen, wat duidelijk niet het geval is.

We hebben de Overheid daarom gevraagd deze agenten (en meer in het algemeen al diegenen die geen toegang hebben tot My P & O) op de hoogte te stellen van hun ziekteverlofquotum, maar ook van de berekening ervan.

Leave a Reply