brugdagen 2018

brugdagen 2018

0

De ministerraad heeft op 9 maart zijn goedkeuring gehecht voor het toekennen van volgende brugdagen in 2018:

  • vrijdag 11 mei
  • maandag 24 december.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op de desbetreffende dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Leave a Reply