Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

0

In het Belgisch Staatsblad van 4 december werden verschillende besluiten gepubliceerd die betrekking op het personeel van AADA.

Na een lange administratieve en legislatieve weg, ziet het ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, eindelijk het daglicht. Deze toelage wordt van kracht op 1 januari 2018.

Eigenlijk is dit een recyclage van bestaande premies die door de Overheid als achterhaald worden beschouwd (modernisering van bepaalde vergoedingen, premies en toelagen).

Zoals tijdens de onderhandelingen aangekondigd, worden enkele andere vergoedingen geschrapt zoals de chauffeursvergoeding (volgens de NUOD diende deze eerder gemoderniseerd te worden in plaats van ze te schrappen) en de europroductiepremie voor de Koninklijke Munt van België.

Worden ook geschrapt: het toekennen van beloningen inzake opsporing en de toelagen wegens het opstellen van processen-verbaal voor inbreuken vastgesteld inzake de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen.

Eén dossier werd echter nog niet gefinaliseerd: de vergoeding toegekend aan personeelsleden die belast zijn met vervuilde werkzaamheden.

De voorzitter van het Directiecomité en de administrateur-generaal van douane en accijnzen hebben hun woord gehouden door de geschrapte vergoedingen, premies en toelagen te blijven betalen zolang de nieuwe niet in voege getreden waren.

De publicatie van deze toelage is een mooie overwinning voor de NUOD die dit dossier maandenlang gedragen en verdedigd heeft.

Zoals vele ambtenaren betreuren wij ook het te kleine bedrag van deze risicopremie (toelage voor het dragen van wapens).

Aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die tijdens de uitoefening van hun ambt een dienstwapen (=een vuistvuurwapen toebehorend aan de FOD Financiën dienen te dragen, wordt vanaf 1-1-2018 een toelage toegekend van 49,00 euro per maand, gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Tijdens een recente vergadering werd ons bevestigd dat bewapende ambtenaren die de psychologische screening succesvol hebben afgerond deze toelage kunnen ontvangen, zelfs als de trainings- en schietoefeningen nog niet waren voltooid.

Leave a Reply