handen af van het ambtenarenpensioen

handen af van het ambtenarenpensioen

0

STOP de voortdurende aanvallen tegen het ambtenarenpensioen !

JA voor degelijke pensioenen conform het Europees gemiddelde !

19 december : nationale betoging te Brussel

Allen naar Brussel op dinsdag 19 december

download het pamflet van de NUOD: Manif 19-12 – NUOD

Sinds jaren blijft de politieke wereld maar uithalen naar de ambtenaren !

Die tendens was er al bij de vorige regering, maar is sterk toegenomen met de regering Michel : onredelijke vermindering van het personeelsbestand, aanvallen op het statuut, op onze verloven, op onze loopbaan, op onze vergoedingen, … .

En, als de huidige regering op één dossier blijft hameren, is het wel de hervorming van de pensioenen, bepaald vooral die van de ambtenaren: verlenging van de loopbaan, berekening op het geheel van de loopbaan, en niet langer op de laatste 10 jaren (vroeger 5 jaar), afschaffing van de diplomabonificatie, afschaffing van de assimilatie van de contractuele periode van de statutair geworden ambtenaren, onzekerheid over de toekomst van de actieve dienst en de preferentiële tantièmes voor de douaniers, … .

Dit allemaal zonder enige overgangsmaatregel tot rekening wordt gehouden met de duidelijke verschillen inzake extra-legale voordelen waarvoor de ambtenaren (nog) niet in aanmerking komen.

Wij kunnen dit niet aanvaarden zonder te reageren !

Hiervoor vraagt de NUOD al haar leden, maar ook het geheel van de federale ambtenaren, deel te nemen aan de nationale betoging tegen de hervorming van de pensioenen die op dinsdag 19 december zal plaatsvinden.

Wij moeten duidelijk maken dat de ambtenaren er meer dan genoeg van hebben om de zondebokken van de regering te zijn.

FATALISME ? 

Onze pensioenen, onbetaalbaar ?

Hoe verklaart men dat onze huidige pensioenen al lager zijn dan die in Nederland, Luxemburg, Spanje, Italië, Portugal of Frankrijk ? Dat is niet weinig !

Wanneer het  over loonmatiging gaat, vergelijkt onze regering nochtans graag met die landen, waarom dan ook niet voor de pensioenen ?

Werkonzekerheid !

Volgens het Panorama des Pensions 2015 (Pensioenenpanorama) van de OESO telde België 10,2 % personen ouder dan 65 jaar die als financieel arm beschouwd worden. Veel meer dan in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Nederland.

Een studie toont aan dat 32 % van de gepensioneerde koppels inkomsten hebben die lager zijn dan de armoedegrens.

Men zal dat zeker niet verhelpen door nog verder te verarmen !

Herwaardering !

Het zijn dus de legale pensioenen van de privésector, en nog meer die van de zelfstandigen, die men in België moet herwaarderen, en niet die van het Openbaar Ambt verlagen !

Een maatschappelijke keuze !

Laat ons aan onze sociale zekerheid de middelen geven om de pensioenschok te verteren. Bepaalde landen, zoals Oostenrijk, doen het.  België niet. Waarom ?

Uw pensioen is misschien nog veraf, maar morgen zal het te laat zijn !

Leave a Reply