Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

0

Wanneer wil de Overheid de fiscale loopbanen definitief schrappen en zichzelf daarmee in haar voeten schieten ?

Tijdens een informele vergadering op 17/10 heeft de voorzitter van het directiecomité goed nieuws aangekondigd: de organisatie van een nieuw examen voor fiscaal deskundige.

Het examen, dat bijna een jaar duurt, omvat een lange opleidingsperiode voor de kandidaten met een studieperiode, een paar dagen vakopfrissing en vragen- en antwoordsessies, en natuurlijk de examenproeven.

De planning zal voor het einde van het jaar meegedeeld worden en verschillen van administratie tot administratie.

Tot hier uitstekend nieuws.

Maar waarom dan spreken over het einde van de fiscale loopbanen ?

Het werd tijdens deze vergadering duidelijk dat het hier gaat om een ‘one shot’!

In feite wil de Overheid dit examen enkel organiseren om een eerdere belofte in aanwezigheid van de minister te respecteren.

Maar daarna beschouwen de managers dit niet meer of minder dan het einde van deze examens en het einde van de fiscale loopbanen.

Dat is niet alleen onbegrijpelijk maar ook onaanvaardbaar !

Ter herinnering, een uiteenzetting van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Finance tijdens zijn hoorzitting bij de Kamercommissie Financiën van 25 mei 2012: “de FOD Financiën beschikt over een efficiënt systeem van opleiding en brevetten voor het nastreven van een interne loopbaan. Dit systeem heeft een toegevoegde waarde en moet daarom worden gehandhaafd.”

En sindsdien? Werd het tegenovergestelde gedaan!

De sector Financiën van de NUOD aanvaardt dit niet en zal blijven vechten om deze situatie te veranderen, want als de Overheid doorzet, zal iedereen verliezen!

Leave a Reply