Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

0

De Overheid heeft haar projecten herzien inzake polyvalentie bij de AAFisc in de pijlers KMO en Grote Ondernemingen (GO).

Kort overzicht van het dossier.

Jullie waren met velen die ons interpelleerden n.a.v. de opgelegde polyvalentie binnen deze administratie.

Nadat we de Overheid tevergeefs hadden ondervraagd over dit onderwerp, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een petitie gelanceerd met als resultaat dat 90 % van de betrokken medewerkers deze petitie hebben ondertekend.

Op 5 mei werd deze petitie overhandigd aan de Minister van Financiën en vijf dagen later heeft de Minister in antwoord op een parlementaire vraag officieel standpunt ingenomen: “ er moet worden afgestapt van de door de AAFisc beoogde polyvalentie van de ambtenaren. De ambtenaren van de Administratie KMO’s en de Administratie Grote Ondernemingen zullen hun specialisme behouden, maar zullen ook een opleiding krijgen over de andere dienst zodat ze bij het beheer van een dossier of een controle verbanden kunnen leggen en rechtzettingen kunnen uitvoeren voor beide diensten in bepaalde afgebakende en welomschreven gevallen op het gebied van controle van de omzet.”

Nieuw

Alhoewel de managers van de AAFisc zeer snel kennis hebben genomen van deze beslissing van de minister, was het pas op 26 september dat zij hun aanpassingen en de “nieuwe” polyvalentie aan de vakbondsorganisaties voorstelden. Vervolgens werd er een mededeling verzonden naar het personeel.

Laat ons eerlijk zijn, dit project is een grote stap in de goede richting

Het is een prachtige syndicale overwinning en het bewijs dat mobiliseren loont!

De gevraagde polyvalentie is veel beperkter. En deze limieten lijken ons ‘redelijk’. Niet te vergeten dat de opleidingen versterkt zullen worden.

Na de presentatie hebben de vakbonden veel vragen gesteld en diverse opmerkingen gemaakt. Hierna volgen een aantal van die vragen en de antwoorden (wanneer een antwoord werd gegeven):

 • De Overheid verwijst naar specifieke wervingen en tijdelijke opdrachten, maar het is noodzakelijk om eerst een mutatiebeweging te organiseren om “tekorten” in te vullen. De mutatie heeft voorrang op werving voor alle ambtenaren tot en met klasse A2. En wij eisen dat dit principe toegepast wordt.
 • De ambtenaar die vrijwillig polyvalent is, moet hieraan ook een einde kunnen stellen.
 • De polyvalentie, zoals deze opgelegd wordt aan de chefs, is problematisch.
 • De NUOD benadrukt dat er veel A3-experten zijn in een bepaalde materie. Al maanden worden ons functies van A3-expert beloofd, maar we zien niets bewegen (integendeel, de Overheid heeft veel A2’s aangewezen, wat een degradatie van taken inhoudt). De Overheid bevestigt dat ze de functies A3-expert zal creëren.
 • De NUOD benadrukt eveneens het belang van een fiscale loopbaan.
 • Hoever staat het met de beloofde bijkomende werving (1 op 1 vervanging van fiscale functies) ? De vertegenwoordiger van de minister deed een voorlopige aankondiging zonder verdere opmerkingen te maken, maar zelfverzekerd…)
 • De NUOD heeft opnieuw een overzicht gevraagd van het aantal medewerkers per dienst teneinde de diensten in moeilijkheden te kunnen kennen.
 • We hebben ook gevraagd hoe de werkplannen en de te behalen objectieven zullen aangepast worden ? Een contactadres werd ons medegedeeld.
 • Bij een onevenwicht inzake de te behandelen materies in een team, spreekt de Overheid van hulp op afstand. Betekent dit het overmaken van een dossier of van een medewerker ? In de mate van het mogelijke krijgt het overmaken van dossiers de prioriteit.
 • Wordt deze hervorming ook toegepast in de pijler GO ? Ja, daar zal dezelfde filosofie toegepast worden.

Zoals jullie merken zijn er al veel opmerkingen en bemerkingen maar de Overheid stelt zich positief op.

Alhoewel de filosofie inzake polyvalentie de goede richting uitgaat, zal zijn toepassing op het terrein haar relevantie en efficiëntie aantonen. Een duidelijke communicatie van de Overheid zal nodig zijn, zowel voor de chefs als voor het personeel.

Zo kan er geen sprake zijn om ambtenaren als vrijwilliger aan te duiden. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en in dergelijke situatie weigeren.

Bovendien dienen twee belangrijke dossiers een oplossing krijgen om te vermijden dat deze overwinning een Pyrrhus overwinning wordt:

 • Bijkomende wervingen, zoals beloofd door de minister
 • De rechten op mutatie dienen gerespecteerd te worden

Deze mutaties bieden een snelle oplossing voor het tekort aan personeel. De Overheid mag immers de ambtenaren niet definitief blokkeren in Brussel. Dat is onaanvaardbaar! Het niet respecteren van deze rechten zal zorgen voor een grote frustratie bij het betrokken personeel. Vervang niet het probleem van polyvalentie door het probleem van mutatie!

Leave a Reply