staking 10 oktober

staking 10 oktober

0

Helaas blijven de overheidsdiensten en hun personeel in het gezichtsveld van de overheid.

Daarom kan de NUOD zich vinden in de eisen voor een sterk openbaar ambt die aan de grondslag liggen van de staking van dinsdag 10 oktober.

Alhoewel de NUOD zelf niet oproept tot deelname aan de staking, dekt zij haar leden die zich in staking verklaren. Hen wordt dan ook een stakingstoelage verstrekt (enkel voor leden die tenminste één jaar lid zijn en in orde met hun de bijdrage en na ontvangst van het bewijs dat zij in staking waren).

Leave a Reply