Cruciale ontmoeting minister

Cruciale ontmoeting minister

0

FOD Financiën : ontmoeting minister-vakbonden voor een kwalitatieve dienstverlening en echte strijd tegen fiscale fraude

Deze vrijdag 5 mei ontmoet de minister van Financiën het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD-Amio, ACV Openbare diensten, NUOD en VSOA) in zijn kabinet (Wetstraat 12 te 1000 Brussel)

Op de agenda staat de in vele Algemene administraties opgelegde polyvalentie.

Deze polyvalentie ontlokt verbolgendheid van de werknemers.  Zo heeft, binnen de Administratie van de Fiscaliteit meer dan 90% van het betrokken personeel een door het vakbondsfront gelanceerde petitie ondertekend.  Deze petitie eist het intrekken van deze polyvalentie en de dringende aanwerving van bijkomend personeel.

Deze polyvalentievereiste is een rechtstreeks gevolg van de blinde personeelsreducties.

De maatregel heeft een negatieve impact op de kwaliteit van het werk en de efficiëntie van de strijd tegen de fiscale fraude.

Dit veroorzaakt ongetwijfeld een nieuwe daling van inkomsten uit controles.

In de marge van deze ontmoeting, proberen de vakbonden bij de minister aan te kaarten dat de intenties die hij, naar aanleiding van de acties wegens ontevredenheid bij de werknemers van Financiën, formuleerde in juni 2016, niet werden waargemaakt.

Deze gingen over de bijkomende wervingen van personeel, inzonderheid voor controles en shiftdiensten, mobiliteitsprocedures, toelage voor wapendracht en actieve dienst voor douaniers.

Na meer dan 10 maand blijkt niets geconcretiseerd, en de ontgoocheling van het personeel is aanzienlijk!

Gezien de situatie heeft het vakbondsfront een aanzegging van acties ingediend voor de komende weken.

Het is hoog tijd dat de minister zijn departement naar behoren verdedigt, bij gebreke waaraan het behandelen van de fiscale aangiften in gedrang komt.

Leave a Reply