syndicale premie

syndicale premie

0

Het formulier ‘aanvraag syndicale premie’ zou in de loop van de maart in de brievenbussen moeten toekomen. Daarom brengen we U de praktische richtlijnen in herinnering.

Voor het referentiejaar 2016 bedraagt de premie 90,00 € voor een volledige bijdrage. Indien U deze wenst te ontvangen, vragen wij u het formulier getekend en gedateerd terug te sturen, rekening houdend met de volgende richtlijnen:

  1. Enkel het originele formulier mag ons toegestuurd worden (faxen en kopieën kunnen niet aanvaard worden).
  2. Vergeet niet het formulier te dateren, tekenen en gelezen en goedgekeurd evenals uw bankrekeningnummer te vermelden in de voorziene vakken.
  3. Het formulier moet ons toegestuurd worden uiterlijk voor 1 juli 2017.
  4. Er is maar één adres waarnaar u het formulier kunt terugsturen teneinde tijdig uw betaling te ontvangen: NUOD – FINANCIËN, Koloniënstraat 18-24 bus 4 te 1000 Brussel.
  5. Om het volledige bedrag van de syndicale premie te ontvangen is het uiterst belangrijk om in orde te zijn met de betaling van de bijdragen. De eventuele bedragen van regularisatie moeten zo snel mogelijk gestort worden, bij voorkeur in de loop van het eerste trimester 2017
  6. Indien U het voorbije jaar van een andere vakbond bent overgestapt naar de NUOD, dient U een attest van betaling aan te vragen bij uw vorige vakbond. U stuurt dit (originele) attest samen met het origineel formulier naar ons door.

Leave a Reply