polyvalentie bij GO

polyvalentie bij GO

0

De NUOD heeft de administrateur van GO (Grote Ondernemingen binnen de AAFISC) ondervraagd omtrent de toepassing van polyvalentie bij de controlediensten van GO.

Volgens de administrateur is er in de doelstellingen voor 2017 geen richtcijfer opgenomen wat betreft het aantal te controleren dossiers van de andere materie. Voor 2018 wil de administrateur GO, na analyse van de eerste resultaten van de invoering van de multidisciplinaire aanpak zowel binnen KMO als GO, bekijken welke doelstellingen hierrond zullen worden gehanteerd.

Alle controles/acties worden opgesplitst in complexe en standaard acties. Maar binnen GO is, steeds volgens de administrateur  de kans behoorlijk reëel dat het aandeel van complexe acties binnen GO hoger zal liggen.

Indien U vindt dat uw persoonlijke doelstellingen niet in overeenstemming zijn met de beleidslijn van de administrateur GO mag U ons steeds contacteren.

Leave a Reply