De FOD FIN en haar personeel door zijn minister in de steek gelaten

De FOD FIN en haar personeel door zijn minister in de steek gelaten

0

Vandaag hebben de vakbonden een persbericht uitgegeven met als titel “De FOD Financiën en het personeel door zijn minister in de steek gelaten! “.

Het wordt tijd dat de minister zijn woord houdt en officieel en effectief zijn departement en haar personeel verdedigt.

De FOD Financiën, die al talrijke hervormingen en personeelsverminderingen heeft ondergaan, steunt op de goede wil van het personeel. Dit personeel zit op haar tandvlees en verdient de volle aandacht.

Indien dit niet het geval is, zullen de vakbonden alle mogelijke acties van het humeurig personeel dekken.

Raadpleeg hier de persmededeling: De FOD Financiën en het personeel door hun minister in de steek gelaten

Leave a Reply