shifttoelage november

shifttoelage november

0

De administrateur-generaal van de AA Douane & Accijnzen heeft ons laten weten dat de shifttoelage van november niet werd uitbetaald samen met de wedde van januari. Als reden wordt opgegeven door de stafdienst personeel dat er niet gewerkt werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar waardoor de gegevens niet in het systeem werden ingegeven.

De A-G heeft ons verzekerd dat de shifttoelage van november zal uitbetaald worden samen met de wedde van februari.

Voor de NUOD is dit excuus van de stafdienst personeel onaanvaardbaar aangezien iedereen wist dat er tussen Kerst en Nieuwjaar niet zou gewerkt worden en dat de nodige maatregelen daardoor tijdig konden genomen worden.

Leave a Reply