Archives

Monthly Archive for: ‘juni, 2018’

informatica bij de FOD Financiën: een ramp

0

De NUOD hield een bevraging bij het personeel omtrent de informatica bij de FOD Financiën. U kunt hieronder het persbericht hieromtrent raadplegen: 2018-06-27 – PB – De informatica en de FOD Financiën – NUOD Het volledig dossier kan U hierna raadplegen: 2018-06-26 – De informatica en de FOD Financiën

Read More

douaniers gaan over tot actie

0

Lees hieronder het persbericht n.a.v. de acties gevoerd door het douanepersoneel: 2018-06-13 – PB – De douaniers gaan over tot de actie op 13 juni – NUOD

Read More

project 360° feedback

0

Een aantal onder jullie werd uitgenodigd om deel te nemen aan het project “360° Feedback”. In dit project dienden medewerkers hun chef te beoordelen en mochten zij ook opmerkingen geven over het functioneren van de betrokken chef op de werkvloer. Aan de deelnemers werd door P&O volledige anonimiteit beloofd.

Read More

kledingfonds douane

0

Blijkbaar hebben er zich problemen voorgedaan met de webapplicatie van het kledingfonds D&A. Bij sommige ambtenaren zou de bestelling, hoewel tijdig ingegeven, niet gevalideerd zijn, met als gevolg dat de betrokkenen het volledige jaarbudget voor 2018 kwijt zijn.

Read More