Archives

Monthly Archive for: ‘maart, 2018’

pensioenen

0

In onze rubriek ‘pensioenen’ kunt U nu de meest recente brochures van de FPD consulteren.

Read More

Quota ziekteverlof

0

De wetgeving voorziet in een jaarlijkse mededeling aan het personeel van de ziekteverlofquota. Maar … dit wordt niet gerespecteerd, inzonderheid voor hen die in ploegen werken. Momenteel wordt dit quotum niet langer per post verzonden, omdat het beschikbaar is in de applicatie My P&O. Helaas hebben de collega’s die in ploegen werken geen toegang tot de app. Deze agenten moeten …

Read More

Fedorest

0

Contante betaling blijft mogelijk. En dit, zelfs wanneer de Overheid de betaling via een kaart probeert te promoten voor veiligheidsredenen (geldtransport, diefstal …).

Read More

Brillen voor PC-schermen

0

Terugbetaling binnenkort mogelijk … Momenteel is er geen terugbetaling meer voorzien als tussenkomst in de aankoop van brillen. De NUOD heeft nogmaals de Overheid hieromtrent ondervraagd. Het antwoord: het is binnenkort mogelijk om een aanvraag tot terugbetaling voor brillen in te dienen voor gebruik aan PC-schermen. Deze terugbetaling wordt dit jaar hervat (voor een maximumbedrag  van 100 €). Alle aanvragen …

Read More

infocentra AAI&I

0

Een puur budgettaire keuze en verre van een toegevoegde waarde voor de burgers. Sinds september 2017 zijn er informatiecentra opgezet binnen de Algemene Administratie van Inning en Invordering (AGI&I). In februari werd een vergadering over dit onderwerp gehouden. Een kort verslag:

Read More

Examen van fiscaal deskundige (niveau B) AAPATDOC : inschrijven voor 15 maart !

0

Jarenlang heeft de NUOD het belang van de fiscale loopbanen binnen de FOD FIN benadrukt en heeft de Overheid verschillende keren aangedrongen op het organiseren ervan. Naar geduldig aandringen heeft de Voorzitter van het Directiecomité ons enkele maanden geleden de organisatie en planning van de tests beloofd die toegang gaven tot de graad van fiscaal deskundige. Eindelijk werden de eerste …

Read More

brugdagen 2018

0

De ministerraad heeft op 9 maart zijn goedkeuring gehecht voor het toekennen van volgende brugdagen in 2018: vrijdag 11 mei maandag 24 december. De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op de desbetreffende dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Read More