Archives

Monthly Archive for: ‘maart, 2018’

infocentra AAI&I

0

Een puur budgettaire keuze en verre van een toegevoegde waarde voor de burgers. Sinds september 2017 zijn er informatiecentra opgezet binnen de Algemene Administratie van Inning en Invordering (AGI&I). In februari werd een vergadering over dit onderwerp gehouden. Een kort verslag:

Read More

Examen van fiscaal deskundige (niveau B) AAPATDOC : inschrijven voor 15 maart !

0

Jarenlang heeft de NUOD het belang van de fiscale loopbanen binnen de FOD FIN benadrukt en heeft de Overheid verschillende keren aangedrongen op het organiseren ervan. Naar geduldig aandringen heeft de Voorzitter van het Directiecomité ons enkele maanden geleden de organisatie en planning van de tests beloofd die toegang gaven tot de graad van fiscaal deskundige. Eindelijk werden de eerste …

Read More

brugdagen 2018

0

De ministerraad heeft op 9 maart zijn goedkeuring gehecht voor het toekennen van volgende brugdagen in 2018: vrijdag 11 mei maandag 24 december. De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op de desbetreffende dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Read More