Archives

Monthly Archive for: ‘december, 2017’

Actieve dienst en zware beroepen

0

Mijnheer de Minister, het is tijd om verder te gaan met deze dossiers … In 2016 hebben we de minister van Financiën ondervraagd over de actieve dienst en het begrip ‘zwaar beroep’ voor douanebeambten. Op 14 juni 2016 werd het punt “Actieve Diensten” op ons verzoek opgenomen op de agenda van de Sectorcomité II. Sindsdien hebben we, en dit ondanks …

Read More

manifestatie 19-12

0

Ook de NUOD was aanwezig op de manifestatie van 19-12 om de pensioenrechten te verdedigen, inzonderheid die van de ambtenaren!

Read More

Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

0

In het Belgisch Staatsblad van 4 december werden verschillende besluiten gepubliceerd die betrekking op het personeel van AADA. Na een lange administratieve en legislatieve weg, ziet het ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, eindelijk het daglicht. Deze toelage wordt van kracht op 1 januari 2018. Eigenlijk is dit een recyclage van bestaande premies …

Read More