Archives

Monthly Archive for: ‘oktober, 2017’

Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

0

Wanneer wil de Overheid de fiscale loopbanen definitief schrappen en zichzelf daarmee in haar voeten schieten ? Tijdens een informele vergadering op 17/10 heeft de voorzitter van het directiecomité goed nieuws aangekondigd: de organisatie van een nieuw examen voor fiscaal deskundige. Het examen, dat bijna een jaar duurt, omvat een lange opleidingsperiode voor de kandidaten met een studieperiode, een paar …

Read More

Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

0

De Overheid heeft haar projecten herzien inzake polyvalentie bij de AAFisc in de pijlers KMO en Grote Ondernemingen (GO). Kort overzicht van het dossier. Jullie waren met velen die ons interpelleerden n.a.v. de opgelegde polyvalentie binnen deze administratie. Nadat we de Overheid tevergeefs hadden ondervraagd over dit onderwerp, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een petitie gelanceerd met als resultaat dat …

Read More

pensioenen

0

Via onze site kunnen nu een aantal recente bijgewerkte brochures geraadpleegd worden omtrent de ambtenarenpensioenen: rustpensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-09 loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes – versie 2017-09 overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-08 pensioenbonus – versie 2017-07 cumulatie van pensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-09 perequatie – versie 2017-07

Read More