Archives

Monthly Archive for: ‘februari, 2017’

kalender

0

Onze website bevat een kalender met daarop de belangrijkste vergaderingen en activiteiten van onze vakbond met de Overheid. Inzonderheid worden er de plaatsbezoeken PBW vermeld; Aarzel niet ons secretariaat te contacteren (03/226.28.01) indien U wenst dat de NUOD bepaalde veiligheidsaspecten behandeld tijdens het bezoek van uw gebouw.

Read More

De FOD FIN en haar personeel door zijn minister in de steek gelaten

0

Vandaag hebben de vakbonden een persbericht uitgegeven met als titel “De FOD Financiën en het personeel door zijn minister in de steek gelaten! “. Het wordt tijd dat de minister zijn woord houdt en officieel en effectief zijn departement en haar personeel verdedigt. De FOD Financiën, die al talrijke hervormingen en personeelsverminderingen heeft ondergaan, steunt op de goede wil van …

Read More

polyvalentie bij fiscaliteit

0

Op 7 februari 2017 vond een informele vergadering plaats met het management van de AA Fiscaliteit rond het thema polyvalentie. Mede als gevolg van de reacties van het personeel bij onze personeelsvergaderingen en ledenvergaderingen werd de oorspronkelijke presentatie reeds aangepast. Consulteer hier de communicatie aan het personeel inzake polyvalentie opgesteld door de NUOD. Ook ons verslag van deze vergadering kan je …

Read More

shifttoelage november

0

De administrateur-generaal van de AA Douane & Accijnzen heeft ons laten weten dat de shifttoelage van november niet werd uitbetaald samen met de wedde van januari. Als reden wordt opgegeven door de stafdienst personeel dat er niet gewerkt werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar waardoor de gegevens niet in het systeem werden ingegeven. De A-G heeft ons verzekerd dat de shifttoelage …

Read More