Archives

Category Archive for: ‘Uncategorized’

pensioenen

0

Via onze site kunnen nu een aantal recente bijgewerkte brochures geraadpleegd worden omtrent de ambtenarenpensioenen: rustpensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-09 loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes – versie 2017-09 overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-08 pensioenbonus – versie 2017-07 cumulatie van pensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-09 perequatie – versie 2017-07

Read More

staking 10 oktober

0

Helaas blijven de overheidsdiensten en hun personeel in het gezichtsveld van de overheid. Daarom kan de NUOD zich vinden in de eisen voor een sterk openbaar ambt die aan de grondslag liggen van de staking van dinsdag 10 oktober. Alhoewel de NUOD zelf niet oproept tot deelname aan de staking, dekt zij haar leden die zich in staking verklaren. Hen …

Read More

Incompetitiestellingen en mutaties ?!?

0

Op 13 september jongstleden werden in het Belgisch Staatsblad verschillende incompetitiestellingen gepubliceerd voor betrekkingen in de klassen A2, A3, A4 en A5. Maar deze incompetitiestellingen zijn niet toegankelijk voor het personeel in dezelfde graad. Bijvoorbeeld: een A2 (A3, …) kan geen kandidaat zijn voor een betrekking in A2 (A3, …). Dat is onaanvaardbaar omdat:

Read More

Onderteken de petitie voor het behoud van het ambtenarenpensioen!

0

  https://www.petities24.com/laten_we_een_bril _aanbieden_aan_de_minister_van_pensioenen

Read More

Tweede actie op Brussels Airport !

0

Op vrijdag 2 juni volgde er een tweede actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Deze maal was de locatie, de luchthaven van Zaventem. Kort na 7:00 uur werd er een stiptheidsactie gestart door de douaniers die tot 10:00 uur bleef duren. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3173254/2017/06/02/Douaniers-Zaventem-dreigen-met-meer-acties-En-dan-ook-voor-vertrekkende-passagiers.dhtml    

Read More

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten. Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen voor onze afgevaardigden en militanten. Vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw. Flyers werden uitgedeeld en evenzeer werden er interviews …

Read More

Berichtgeving in de media ten gevolge van de vergadering met de Minister.

0

Vorige vrijdag 05 mei, vond er een vergadering plaats tussen de Minister van Financiën en de representatieve vakbonden. De NUOD deed meerdere interviews met de media. Wij delen u graag de link met het verslag van Kanaal Z. http://kanaalz.knack.be/nieuws/belastingcontroleurs-willen-meer-inkomsten-binnenhalen/video-normal-849245.html

Read More

Cruciale ontmoeting minister

0

FOD Financiën : ontmoeting minister-vakbonden voor een kwalitatieve dienstverlening en echte strijd tegen fiscale fraude Deze vrijdag 5 mei ontmoet de minister van Financiën het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD-Amio, ACV Openbare diensten, NUOD en VSOA) in zijn kabinet (Wetstraat 12 te 1000 Brussel) Op de agenda staat de in vele Algemene administraties opgelegde polyvalentie. Deze polyvalentie ontlokt verbolgendheid van de werknemers.  Zo …

Read More

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november. Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

Read More

Uitbetaling vakantiegeld

0

Het vakantiegeld 2017 zal betaald worden op 18 mei aanstaande.

Read More

Schaalbonificaties

0

Volgens onze info worden de schaalbonificaties (welke in de meeste situaties voor de eerste keer toegekend worden vanaf 1.1.2017) ten vroegste uitbetaald eind mei.

Read More

polyvalentie bij GO

0

De NUOD heeft de administrateur van GO (Grote Ondernemingen binnen de AAFISC) ondervraagd omtrent de toepassing van polyvalentie bij de controlediensten van GO. Volgens de administrateur is er in de doelstellingen voor 2017 geen richtcijfer opgenomen wat betreft het aantal te controleren dossiers van de andere materie. Voor 2018 wil de administrateur GO, na analyse van de eerste resultaten van …

Read More

kalender

0

Onze website bevat een kalender met daarop de belangrijkste vergaderingen en activiteiten van onze vakbond met de Overheid. Inzonderheid worden er de plaatsbezoeken PBW vermeld; Aarzel niet ons secretariaat te contacteren (03/226.28.01) indien U wenst dat de NUOD bepaalde veiligheidsaspecten behandeld tijdens het bezoek van uw gebouw.

Read More

polyvalentie bij fiscaliteit

0

Op 7 februari 2017 vond een informele vergadering plaats met het management van de AA Fiscaliteit rond het thema polyvalentie. Mede als gevolg van de reacties van het personeel bij onze personeelsvergaderingen en ledenvergaderingen werd de oorspronkelijke presentatie reeds aangepast. Consulteer hier de communicatie aan het personeel inzake polyvalentie opgesteld door de NUOD. Ook ons verslag van deze vergadering kan je …

Read More

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

Read More

nieuwe herstructurering bij douane

0

De administrateur-generaal van douane heeft in een vergadering met de vakbonden een reorganisatie aangekondigd van de structuur binnen de douane. Voor de medewerkers zou er niets veranderen. In februari wil hij communiceren met het personeel.

Read More