Archives

Category Archive for: ‘Uncategorized’

betoging 28-9-2018

0
Read More

NEEN tegen de hervorming van het ziektequota

0

De NUOD kan het plan van minister Vandeput om de ziektequota vanaf 2019 te beëindigen niet accepteren. We zullen hierop reageren en mobiliseren! Afgelopen juli kondigde de federale regering het einde van het opgebouwde ziekteverlof voor ambtenaren aan, een toch zeer nuttige en sociale tegemoetkoming voor personeel met ernstige gezondheidsproblemen. Voeg, naast gezondheidsproblemen, geldzorgen toe en we moeten vaststellen dat …

Read More

Ziekte of een ongeval in het buitenland ?

0

Dit is wat je moet doen … We hebben de Overheid (vele weken geleden) gevraagd welke procedure moet worden gevolgd in geval van ziekte of ongeval tijdens een verblijf in het buitenland. Eindelijk is volgend antwoord gekomen: Wat moet ik doen als ik tijdens het reizen naar het buitenland ziek wordt of een ongeval heb? Het telefoonsysteem van de FOD …

Read More

NUOD STEUNT ACTIES AMBTENAREN !

0

NUOD STEUNT ACTIES AMBTENAREN ! OP 21 SEPTEMBER (Vlaanderen) en op 28 SEPTEMBER (federaal) Leden van de Nationale Unie Openbare Diensten, die ons het bewijs van inhouding van wedde voor een stakingsdag bezorgen, kunnen beroep doen op onze klassieke syndicale stakingsvergoeding. Ambtenaren onder Vlaams personeelsstatuut (VLABEL en andere) worden niet alleen geconfronteerd met voorgenomen wijzigingen in de functiecartografie, maar ook …

Read More

Manifestatie op 28 september te Brussel !

0

Een affiche ter verspreiding hieronder: Affiche NUOD – fin 28-9-2018 Een pamflet ter verspreiding: Pamflet NUOD 28-9-2018

Read More

VAA op PC – Smartphone – GSM (3)

0

Je hebt nog maar een paar dagen om je “verklaring” hierover in te vullen via My P & O (deadline: 14/09). Waarschuwing: we staan erop dat u alle beschikbare documenten over dit onderwerp op het intranet leest, evenals de gebruiksvoorwaarden om te kiezen met volledige kennis van zaken en niet verrast te worden. SAMENVATTING VAN HET DOSSIER Ons advies De …

Read More

VAA op PC – Smartphone – GSM (2)

0

Wat met de transparantie? En de motivatie? De publicatie op intranet over de toepassing van voordelen van alle aard voor gemengd gebruik van GSM’s smartphones, tablets en laptops ter beschikking gesteld van het personeel beroert controverse en de woede van veel agenten. Velen van jullie hebben contact met ons opgenomen. Daarom heeft de NUODS de Overheid al geïnterpelleerd.

Read More

VAA op PC – Smartphone – GSM (1)

0

2018-06-30 – advies NUOD VAA Nog een dossier dat in zeven haasten wordt beheerd … Vanaf 1 augustus zal de administratie voordelen van alle aard (VAA) toepassen voor alle agenten die hun GSM- en pc-gemengd gebruiken (privé en professioneel). We betreuren natuurlijk dat deze regeling in voege treedt op 1 augustus … ofwel overhaast en in de vakantieperiode. Bovendien is …

Read More

informatica bij de FOD Financiën: een ramp

0

De NUOD hield een bevraging bij het personeel omtrent de informatica bij de FOD Financiën. U kunt hieronder het persbericht hieromtrent raadplegen: 2018-06-27 – PB – De informatica en de FOD Financiën – NUOD Het volledig dossier kan U hierna raadplegen: 2018-06-26 – De informatica en de FOD Financiën

Read More

douaniers gaan over tot actie

0

Lees hieronder het persbericht n.a.v. de acties gevoerd door het douanepersoneel: 2018-06-13 – PB – De douaniers gaan over tot de actie op 13 juni – NUOD

Read More

project 360° feedback

0

Een aantal onder jullie werd uitgenodigd om deel te nemen aan het project “360° Feedback”. In dit project dienden medewerkers hun chef te beoordelen en mochten zij ook opmerkingen geven over het functioneren van de betrokken chef op de werkvloer. Aan de deelnemers werd door P&O volledige anonimiteit beloofd.

Read More

kledingfonds douane

0

Blijkbaar hebben er zich problemen voorgedaan met de webapplicatie van het kledingfonds D&A. Bij sommige ambtenaren zou de bestelling, hoewel tijdig ingegeven, niet gevalideerd zijn, met als gevolg dat de betrokkenen het volledige jaarbudget voor 2018 kwijt zijn.

Read More

blockchain bij financiën

0

zet de invoering van BLOCKCHAINTECHNOLOGIE bij Financiën een aantal jobs op de helling? Recentelijk werd de voorzitter van de NUOD – sector Financiën door Belga geïnterviewd over de denkpiste blockchaintechnologie voor de FOD Financiën.  De Minister had immers te kennen gegeven dat daarover een studie loopt, waarvan hij al een rapport verwacht in de lente van 2019.  De opdracht moet …

Read More

Praktische informatie: Manifestatie van 16 mei 2018

0

PLAATS Nationale manifestatie te Brussel. Samenkomst vanaf 10:30h aan de hoofdingang van de North Galaxy (station Brussel-Noord). De manifestatie vertrekt om 11:00h. UITRUSTING Wij vragen alle leden die over een vestje beschikken, dit te dragen. HOE U TE VERPLAATSEN NAAR DE MANIFESTATIE? De NMBS heeft evenement tickets voorzien. Ticket van 12,00 € voor een traject tussen 2 stations met een …

Read More

16 mei

0

Ook de NUOD neemt deel aan de manifestatie voor het behoud van de pensioenrechten. U ook ? raadpleeg hier onze affiche: Affiche manifestatie pensioenen 16 mei 2018

Read More

dag van de honingbij

0

20180505 Dag van de honingbij 5 MEI

Read More

HET IS NOODZAKELIJK OM ONS TE LATEN HOREN!

0

CODEX – Een alomvattende hervorming van het statuut. HET IS NOODZAKELIJK OM ONS TE LATEN HOREN! De NUOD erkent alle protestacties die de komende weken in de Federale Overheidsdiensten zullen worden gevoerd, en dit vanaf 30 april 2018! Recent heeft de Ministerraad het nieuwe statuut van het personeel voor de federale overheid, codex genaamd, goedgekeurd. Deze beroemde Codex en de …

Read More

pensioenen

0

In onze rubriek ‘pensioenen’ kunt U nu de meest recente brochures van de FPD consulteren.

Read More

Quota ziekteverlof

0

De wetgeving voorziet in een jaarlijkse mededeling aan het personeel van de ziekteverlofquota. Maar … dit wordt niet gerespecteerd, inzonderheid voor hen die in ploegen werken. Momenteel wordt dit quotum niet langer per post verzonden, omdat het beschikbaar is in de applicatie My P&O. Helaas hebben de collega’s die in ploegen werken geen toegang tot de app. Deze agenten moeten …

Read More

Fedorest

0

Contante betaling blijft mogelijk. En dit, zelfs wanneer de Overheid de betaling via een kaart probeert te promoten voor veiligheidsredenen (geldtransport, diefstal …).

Read More

Brillen voor PC-schermen

0

Terugbetaling binnenkort mogelijk … Momenteel is er geen terugbetaling meer voorzien als tussenkomst in de aankoop van brillen. De NUOD heeft nogmaals de Overheid hieromtrent ondervraagd. Het antwoord: het is binnenkort mogelijk om een aanvraag tot terugbetaling voor brillen in te dienen voor gebruik aan PC-schermen. Deze terugbetaling wordt dit jaar hervat (voor een maximumbedrag  van 100 €). Alle aanvragen …

Read More

infocentra AAI&I

0

Een puur budgettaire keuze en verre van een toegevoegde waarde voor de burgers. Sinds september 2017 zijn er informatiecentra opgezet binnen de Algemene Administratie van Inning en Invordering (AGI&I). In februari werd een vergadering over dit onderwerp gehouden. Een kort verslag:

Read More

brugdagen 2018

0

De ministerraad heeft op 9 maart zijn goedkeuring gehecht voor het toekennen van volgende brugdagen in 2018: vrijdag 11 mei maandag 24 december. De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op de desbetreffende dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Read More

Actieve dienst en zware beroepen

0

Mijnheer de Minister, het is tijd om verder te gaan met deze dossiers … In 2016 hebben we de minister van Financiën ondervraagd over de actieve dienst en het begrip ‘zwaar beroep’ voor douanebeambten. Op 14 juni 2016 werd het punt “Actieve Diensten” op ons verzoek opgenomen op de agenda van de Sectorcomité II. Sindsdien hebben we, en dit ondanks …

Read More

manifestatie 19-12

0

Ook de NUOD was aanwezig op de manifestatie van 19-12 om de pensioenrechten te verdedigen, inzonderheid die van de ambtenaren!

Read More

Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

0

In het Belgisch Staatsblad van 4 december werden verschillende besluiten gepubliceerd die betrekking op het personeel van AADA. Na een lange administratieve en legislatieve weg, ziet het ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, eindelijk het daglicht. Deze toelage wordt van kracht op 1 januari 2018. Eigenlijk is dit een recyclage van bestaande premies …

Read More

Verblijfskosten

0

Hieronder kan u een Nieuwsbrief in PDF raadplegen met betrekking tot de verblijfkosten, van toepassing binnen het departement. Verblijfskosten.PDF

Read More

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten. Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen en vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw. Flyers werden uitgedeeld evenzeer werden er interviews gegeven aan de aanwezige pers. …

Read More

Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

0

Wanneer wil de Overheid de fiscale loopbanen definitief schrappen en zichzelf daarmee in haar voeten schieten ? Tijdens een informele vergadering op 17/10 heeft de voorzitter van het directiecomité goed nieuws aangekondigd: de organisatie van een nieuw examen voor fiscaal deskundige. Het examen, dat bijna een jaar duurt, omvat een lange opleidingsperiode voor de kandidaten met een studieperiode, een paar …

Read More

Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

0

De Overheid heeft haar projecten herzien inzake polyvalentie bij de AAFisc in de pijlers KMO en Grote Ondernemingen (GO). Kort overzicht van het dossier. Jullie waren met velen die ons interpelleerden n.a.v. de opgelegde polyvalentie binnen deze administratie. Nadat we de Overheid tevergeefs hadden ondervraagd over dit onderwerp, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een petitie gelanceerd met als resultaat dat …

Read More
Page 1 of 212»