Archives

Category Archive for: ‘Uncategorized’

Onderteken de petitie voor het behoud van het ambtenarenpensioen!

0

  https://www.petities24.com/laten_we_een_bril _aanbieden_aan_de_minister_van_pensioenen

Read More

Tweede actie op Brussels Airport !

0

Op vrijdag 2 juni volgde er een tweede actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Deze maal was de locatie, de luchthaven van Zaventem. Kort na 7:00 uur werd er een stiptheidsactie gestart door de douaniers die tot 10:00 uur bleef duren. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3173254/2017/06/02/Douaniers-Zaventem-dreigen-met-meer-acties-En-dan-ook-voor-vertrekkende-passagiers.dhtml    

Read More

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten. Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen voor onze afgevaardigden en militanten. Vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw. Flyers werden uitgedeeld en evenzeer werden er interviews …

Read More

Berichtgeving in de media ten gevolge van de vergadering met de Minister.

0

Vorige vrijdag 05 mei, vond er een vergadering plaats tussen de Minister van Financiën en de representatieve vakbonden. De NUOD deed meerdere interviews met de media. Wij delen u graag de link met het verslag van Kanaal Z. http://kanaalz.knack.be/nieuws/belastingcontroleurs-willen-meer-inkomsten-binnenhalen/video-normal-849245.html

Read More

Cruciale ontmoeting minister

0

FOD Financiën : ontmoeting minister-vakbonden voor een kwalitatieve dienstverlening en echte strijd tegen fiscale fraude Deze vrijdag 5 mei ontmoet de minister van Financiën het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD-Amio, ACV Openbare diensten, NUOD en VSOA) in zijn kabinet (Wetstraat 12 te 1000 Brussel) Op de agenda staat de in vele Algemene administraties opgelegde polyvalentie. Deze polyvalentie ontlokt verbolgendheid van de werknemers.  Zo …

Read More

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november. Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

Read More

Uitbetaling vakantiegeld

0

Het vakantiegeld 2017 zal betaald worden op 18 mei aanstaande.

Read More

Schaalbonificaties

0

Volgens onze info worden de schaalbonificaties (welke in de meeste situaties voor de eerste keer toegekend worden vanaf 1.1.2017) ten vroegste uitbetaald eind mei.

Read More

syndicale premie

0

Het formulier ‘aanvraag syndicale premie’ zou in de loop van de maart in de brievenbussen moeten toekomen. Daarom brengen we U de praktische richtlijnen in herinnering. Voor het referentiejaar 2016 bedraagt de premie 90,00 € voor een volledige bijdrage. Indien U deze wenst te ontvangen, vragen wij u het formulier getekend en gedateerd terug te sturen, rekening houdend met de …

Read More

polyvalentie bij GO

0

De NUOD heeft de administrateur van GO (Grote Ondernemingen binnen de AAFISC) ondervraagd omtrent de toepassing van polyvalentie bij de controlediensten van GO. Volgens de administrateur is er in de doelstellingen voor 2017 geen richtcijfer opgenomen wat betreft het aantal te controleren dossiers van de andere materie. Voor 2018 wil de administrateur GO, na analyse van de eerste resultaten van …

Read More

kalender

0

Onze website bevat een kalender met daarop de belangrijkste vergaderingen en activiteiten van onze vakbond met de Overheid. Inzonderheid worden er de plaatsbezoeken PBW vermeld; Aarzel niet ons secretariaat te contacteren (03/226.28.01) indien U wenst dat de NUOD bepaalde veiligheidsaspecten behandeld tijdens het bezoek van uw gebouw.

Read More

De FOD FIN en haar personeel door zijn minister in de steek gelaten

0

Vandaag hebben de vakbonden een persbericht uitgegeven met als titel “De FOD Financiën en het personeel door zijn minister in de steek gelaten! “. Het wordt tijd dat de minister zijn woord houdt en officieel en effectief zijn departement en haar personeel verdedigt. De FOD Financiën, die al talrijke hervormingen en personeelsverminderingen heeft ondergaan, steunt op de goede wil van …

Read More

polyvalentie bij fiscaliteit

0

Op 7 februari 2017 vond een informele vergadering plaats met het management van de AA Fiscaliteit rond het thema polyvalentie. Mede als gevolg van de reacties van het personeel bij onze personeelsvergaderingen en ledenvergaderingen werd de oorspronkelijke presentatie reeds aangepast. Consulteer hier de communicatie aan het personeel inzake polyvalentie opgesteld door de NUOD. Ook ons verslag van deze vergadering kan je …

Read More

shifttoelage november

0

De administrateur-generaal van de AA Douane & Accijnzen heeft ons laten weten dat de shifttoelage van november niet werd uitbetaald samen met de wedde van januari. Als reden wordt opgegeven door de stafdienst personeel dat er niet gewerkt werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar waardoor de gegevens niet in het systeem werden ingegeven. De A-G heeft ons verzekerd dat de shifttoelage …

Read More

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

Read More

nieuwe herstructurering bij douane

0

De administrateur-generaal van douane heeft in een vergadering met de vakbonden een reorganisatie aangekondigd van de structuur binnen de douane. Voor de medewerkers zou er niets veranderen. In februari wil hij communiceren met het personeel.

Read More

INFO 2016-9

0

consulteer nu : INFO 2016-9

Read More