Archives

Category Archive for: ‘Uncategorized’

2018

0

De NUOD wenst alle bezoekers van deze website een vruegdevol, gezond en succesvol 2018.

Read More

Actieve dienst en zware beroepen

0

Mijnheer de Minister, het is tijd om verder te gaan met deze dossiers … In 2016 hebben we de minister van Financiën ondervraagd over de actieve dienst en het begrip ‘zwaar beroep’ voor douanebeambten. Op 14 juni 2016 werd het punt “Actieve Diensten” op ons verzoek opgenomen op de agenda van de Sectorcomité II. Sindsdien hebben we, en dit ondanks …

Read More

ledenvergadering op 19-1

0

Het bestuur van de Nederlandstalige vleugel van de sector financiën van de NUOD nodigt alle leden uit op haar algemene ledenvergadering die zal doorgaan op 19-1-2018 te Brussel in de Pachecozaal (zijkant FINTO). Alle leden zijn van harte welkom. Ook nieuwe leden (zie zich aansluiten per 1.1.2018) zijn van harte welkom. Gelieve om praktische reden uw aanwezigheid te bevestigen voor …

Read More

manifestatie 19-12

0

Ook de NUOD was aanwezig op de manifestatie van 19-12 om de pensioenrechten te verdedigen, inzonderheid die van de ambtenaren!

Read More

Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

0

In het Belgisch Staatsblad van 4 december werden verschillende besluiten gepubliceerd die betrekking op het personeel van AADA. Na een lange administratieve en legislatieve weg, ziet het ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, eindelijk het daglicht. Deze toelage wordt van kracht op 1 januari 2018. Eigenlijk is dit een recyclage van bestaande premies …

Read More

handen af van het ambtenarenpensioen

0

STOP de voortdurende aanvallen tegen het ambtenarenpensioen ! JA voor degelijke pensioenen conform het Europees gemiddelde ! 19 december : nationale betoging te Brussel Allen naar Brussel op dinsdag 19 december download het pamflet van de NUOD: Manif 19-12 – NUOD Sinds jaren blijft de politieke wereld maar uithalen naar de ambtenaren !

Read More

bevordering naar niveau B

0

Je hebt nog maar een paar weken om je in te schrijven voor de generieke screening voor bevordering naar niveau B. De inschrijvingsperiode loopt tot 20/12/2017. . De tests vinden plaats van 8 januari tot 14 februari 2018. Je kunt je eigen testdatum kiezen vanaf 22 december 2017. Voor meer inlichtingen: https://www.selor.be/nl/nieuws/2017/11/schrijf-je-in-voor-de-generieke-screening-voor-bevordering-naar-niveau-b/

Read More

Verblijfskosten

0

Hieronder kan u een Nieuwsbrief in PDF raadplegen met betrekking tot de verblijfkosten, van toepassing binnen het departement. Verblijfskosten.PDF

Read More

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten. Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen en vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw. Flyers werden uitgedeeld evenzeer werden er interviews gegeven aan de aanwezige pers. …

Read More

Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

0

Wanneer wil de Overheid de fiscale loopbanen definitief schrappen en zichzelf daarmee in haar voeten schieten ? Tijdens een informele vergadering op 17/10 heeft de voorzitter van het directiecomité goed nieuws aangekondigd: de organisatie van een nieuw examen voor fiscaal deskundige. Het examen, dat bijna een jaar duurt, omvat een lange opleidingsperiode voor de kandidaten met een studieperiode, een paar …

Read More

Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

0

De Overheid heeft haar projecten herzien inzake polyvalentie bij de AAFisc in de pijlers KMO en Grote Ondernemingen (GO). Kort overzicht van het dossier. Jullie waren met velen die ons interpelleerden n.a.v. de opgelegde polyvalentie binnen deze administratie. Nadat we de Overheid tevergeefs hadden ondervraagd over dit onderwerp, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een petitie gelanceerd met als resultaat dat …

Read More

pensioenen

0

Via onze site kunnen nu een aantal recente bijgewerkte brochures geraadpleegd worden omtrent de ambtenarenpensioenen: rustpensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-09 loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes – versie 2017-09 overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-08 pensioenbonus – versie 2017-07 cumulatie van pensioenen van het ambtenarenstelsel – versie 2017-09 perequatie – versie 2017-07

Read More

staking 10 oktober

0

Helaas blijven de overheidsdiensten en hun personeel in het gezichtsveld van de overheid. Daarom kan de NUOD zich vinden in de eisen voor een sterk openbaar ambt die aan de grondslag liggen van de staking van dinsdag 10 oktober. Alhoewel de NUOD zelf niet oproept tot deelname aan de staking, dekt zij haar leden die zich in staking verklaren. Hen …

Read More

Incompetitiestellingen en mutaties ?!?

0

Op 13 september jongstleden werden in het Belgisch Staatsblad verschillende incompetitiestellingen gepubliceerd voor betrekkingen in de klassen A2, A3, A4 en A5. Maar deze incompetitiestellingen zijn niet toegankelijk voor het personeel in dezelfde graad. Bijvoorbeeld: een A2 (A3, …) kan geen kandidaat zijn voor een betrekking in A2 (A3, …). Dat is onaanvaardbaar omdat: – voor het personeel in de …

Read More

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november. Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

Read More

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

Read More