syndicale nieuwtjes

Tweede actie op Brussels Airport !

0

Op vrijdag 2 juni volgde er een tweede actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Deze maal was de locatie, de luchthaven van Zaventem.

Kort na 7:00 uur werd er een stiptheidsactie gestart door de douaniers die tot 10:00 uur bleef duren.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3173254/2017/06/02/Douaniers-Zaventem-dreigen-met-meer-acties-En-dan-ook-voor-vertrekkende-passagiers.dhtml

 

 

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten.

Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen voor onze afgevaardigden en militanten.

Vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw.

Flyers werden uitgedeeld en evenzeer werden er interviews gegeven aan de aanwezige pers.

 

 

 

Berichtgeving in de media ten gevolge van de vergadering met de Minister.

0

Vorige vrijdag 05 mei, vond er een vergadering plaats tussen de Minister van Financiën en de representatieve vakbonden.

De NUOD deed meerdere interviews met de media.

Wij delen u graag de link met het verslag van Kanaal Z.

http://kanaalz.knack.be/nieuws/belastingcontroleurs-willen-meer-inkomsten-binnenhalen/video-normal-849245.html

Cruciale ontmoeting minister

0

FOD Financiën : ontmoeting minister-vakbonden voor een kwalitatieve dienstverlening en echte strijd tegen fiscale fraude

Deze vrijdag 5 mei ontmoet de minister van Financiën het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD-Amio, ACV Openbare diensten, NUOD en VSOA) in zijn kabinet (Wetstraat 12 te 1000 Brussel)

Op de agenda staat de in vele Algemene administraties opgelegde polyvalentie.

Deze polyvalentie ontlokt verbolgendheid van de werknemers.  Zo heeft, binnen de Administratie van de Fiscaliteit meer dan 90% van het betrokken personeel een door het vakbondsfront gelanceerde petitie ondertekend.  Deze petitie eist het intrekken van deze polyvalentie en de dringende aanwerving van bijkomend personeel.

Deze polyvalentievereiste is een rechtstreeks gevolg van de blinde personeelsreducties.

De maatregel heeft een negatieve impact op de kwaliteit van het werk en de efficiëntie van de strijd tegen de fiscale fraude.

Dit veroorzaakt ongetwijfeld een nieuwe daling van inkomsten uit controles.

In de marge van deze ontmoeting, proberen de vakbonden bij de minister aan te kaarten dat de intenties die hij, naar aanleiding van de acties wegens ontevredenheid bij de werknemers van Financiën, formuleerde in juni 2016, niet werden waargemaakt.

Deze gingen over de bijkomende wervingen van personeel, inzonderheid voor controles en shiftdiensten, mobiliteitsprocedures, toelage voor wapendracht en actieve dienst voor douaniers.

Na meer dan 10 maand blijkt niets geconcretiseerd, en de ontgoocheling van het personeel is aanzienlijk!

Gezien de situatie heeft het vakbondsfront een aanzegging van acties ingediend voor de komende weken.

Het is hoog tijd dat de minister zijn departement naar behoren verdedigt, bij gebreke waaraan het behandelen van de fiscale aangiften in gedrang komt.

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november.

Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

Uitbetaling vakantiegeld

0

Het vakantiegeld 2017 zal betaald worden op 18 mei aanstaande.

Schaalbonificaties

0

Volgens onze info worden de schaalbonificaties (welke in de meeste situaties voor de eerste keer toegekend worden vanaf 1.1.2017) ten vroegste uitbetaald eind mei.

polyvalentie bij GO

0

De NUOD heeft de administrateur van GO (Grote Ondernemingen binnen de AAFISC) ondervraagd omtrent de toepassing van polyvalentie bij de controlediensten van GO.

Volgens de administrateur is er in de doelstellingen voor 2017 geen richtcijfer opgenomen wat betreft het aantal te controleren dossiers van de andere materie. Voor 2018 wil de administrateur GO, na analyse van de eerste resultaten van de invoering van de multidisciplinaire aanpak zowel binnen KMO als GO, bekijken welke doelstellingen hierrond zullen worden gehanteerd.

Alle controles/acties worden opgesplitst in complexe en standaard acties. Maar binnen GO is, steeds volgens de administrateur  de kans behoorlijk reëel dat het aandeel van complexe acties binnen GO hoger zal liggen.

Indien U vindt dat uw persoonlijke doelstellingen niet in overeenstemming zijn met de beleidslijn van de administrateur GO mag U ons steeds contacteren.

kalender

0

Onze website bevat een kalender met daarop de belangrijkste vergaderingen en activiteiten van onze vakbond met de Overheid. Inzonderheid worden er de plaatsbezoeken PBW vermeld; Aarzel niet ons secretariaat te contacteren (03/226.28.01) indien U wenst dat de NUOD bepaalde veiligheidsaspecten behandeld tijdens het bezoek van uw gebouw.

polyvalentie bij fiscaliteit

0

Op 7 februari 2017 vond een informele vergadering plaats met het management van de AA Fiscaliteit rond het thema polyvalentie. Mede als gevolg van de reacties van het personeel bij onze personeelsvergaderingen en ledenvergaderingen werd de oorspronkelijke presentatie reeds aangepast.

Consulteer hier de communicatie aan het personeel inzake polyvalentie opgesteld door de NUOD.

Ook ons verslag van deze vergadering kan je hier downloaden verslag vergadering polyvalentie  evenals de presentatie van de Overheid: Bijlage 2 RIV DOC polyvalentie 20170207

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

nieuwe herstructurering bij douane

0

De administrateur-generaal van douane heeft in een vergadering met de vakbonden een reorganisatie aangekondigd van de structuur binnen de douane. Voor de medewerkers zou er niets veranderen. In februari wil hij communiceren met het personeel.

 

logo-nuo