syndicale nieuwtjes

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november.

Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

Uitbetaling vakantiegeld

0

Het vakantiegeld 2017 zal betaald worden op 18 mei aanstaande.

Schaalbonificaties

0

Volgens onze info worden de schaalbonificaties (welke in de meeste situaties voor de eerste keer toegekend worden vanaf 1.1.2017) ten vroegste uitbetaald eind mei.

syndicale premie

0

Het formulier ‘aanvraag syndicale premie’ zou in de loop van de maart in de brievenbussen moeten toekomen. Daarom brengen we U de praktische richtlijnen in herinnering.

Voor het referentiejaar 2016 bedraagt de premie 90,00 € voor een volledige bijdrage. Indien U deze wenst te ontvangen, vragen wij u het formulier getekend en gedateerd terug te sturen, rekening houdend met de volgende richtlijnen:

  1. Enkel het originele formulier mag ons toegestuurd worden (faxen en kopieën kunnen niet aanvaard worden).
  2. Vergeet niet het formulier te dateren, tekenen en gelezen en goedgekeurd evenals uw bankrekeningnummer te vermelden in de voorziene vakken.
  3. Het formulier moet ons toegestuurd worden uiterlijk voor 1 juli 2017.
  4. Er is maar één adres waarnaar u het formulier kunt terugsturen teneinde tijdig uw betaling te ontvangen: NUOD – FINANCIËN, Koloniënstraat 18-24 bus 4 te 1000 Brussel.
  5. Om het volledige bedrag van de syndicale premie te ontvangen is het uiterst belangrijk om in orde te zijn met de betaling van de bijdragen. De eventuele bedragen van regularisatie moeten zo snel mogelijk gestort worden, bij voorkeur in de loop van het eerste trimester 2017
  6. Indien U het voorbije jaar van een andere vakbond bent overgestapt naar de NUOD, dient U een attest van betaling aan te vragen bij uw vorige vakbond. U stuurt dit (originele) attest samen met het origineel formulier naar ons door.

polyvalentie bij GO

0

De NUOD heeft de administrateur van GO (Grote Ondernemingen binnen de AAFISC) ondervraagd omtrent de toepassing van polyvalentie bij de controlediensten van GO.

Volgens de administrateur is er in de doelstellingen voor 2017 geen richtcijfer opgenomen wat betreft het aantal te controleren dossiers van de andere materie. Voor 2018 wil de administrateur GO, na analyse van de eerste resultaten van de invoering van de multidisciplinaire aanpak zowel binnen KMO als GO, bekijken welke doelstellingen hierrond zullen worden gehanteerd.

Alle controles/acties worden opgesplitst in complexe en standaard acties. Maar binnen GO is, steeds volgens de administrateur  de kans behoorlijk reëel dat het aandeel van complexe acties binnen GO hoger zal liggen.

Indien U vindt dat uw persoonlijke doelstellingen niet in overeenstemming zijn met de beleidslijn van de administrateur GO mag U ons steeds contacteren.

kalender

0

Onze website bevat een kalender met daarop de belangrijkste vergaderingen en activiteiten van onze vakbond met de Overheid. Inzonderheid worden er de plaatsbezoeken PBW vermeld; Aarzel niet ons secretariaat te contacteren (03/226.28.01) indien U wenst dat de NUOD bepaalde veiligheidsaspecten behandeld tijdens het bezoek van uw gebouw.

De FOD FIN en haar personeel door zijn minister in de steek gelaten

0

Vandaag hebben de vakbonden een persbericht uitgegeven met als titel “De FOD Financiën en het personeel door zijn minister in de steek gelaten! “.

Het wordt tijd dat de minister zijn woord houdt en officieel en effectief zijn departement en haar personeel verdedigt.

De FOD Financiën, die al talrijke hervormingen en personeelsverminderingen heeft ondergaan, steunt op de goede wil van het personeel. Dit personeel zit op haar tandvlees en verdient de volle aandacht.

Indien dit niet het geval is, zullen de vakbonden alle mogelijke acties van het humeurig personeel dekken.

Raadpleeg hier de persmededeling: De FOD Financiën en het personeel door hun minister in de steek gelaten

polyvalentie bij fiscaliteit

0

Op 7 februari 2017 vond een informele vergadering plaats met het management van de AA Fiscaliteit rond het thema polyvalentie. Mede als gevolg van de reacties van het personeel bij onze personeelsvergaderingen en ledenvergaderingen werd de oorspronkelijke presentatie reeds aangepast.

Consulteer hier de communicatie aan het personeel inzake polyvalentie opgesteld door de NUOD.

Ook ons verslag van deze vergadering kan je hier downloaden verslag vergadering polyvalentie  evenals de presentatie van de Overheid: Bijlage 2 RIV DOC polyvalentie 20170207

shifttoelage november

0

De administrateur-generaal van de AA Douane & Accijnzen heeft ons laten weten dat de shifttoelage van november niet werd uitbetaald samen met de wedde van januari. Als reden wordt opgegeven door de stafdienst personeel dat er niet gewerkt werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar waardoor de gegevens niet in het systeem werden ingegeven.

De A-G heeft ons verzekerd dat de shifttoelage van november zal uitbetaald worden samen met de wedde van februari.

Voor de NUOD is dit excuus van de stafdienst personeel onaanvaardbaar aangezien iedereen wist dat er tussen Kerst en Nieuwjaar niet zou gewerkt worden en dat de nodige maatregelen daardoor tijdig konden genomen worden.

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

nieuwe herstructurering bij douane

0

De administrateur-generaal van douane heeft in een vergadering met de vakbonden een reorganisatie aangekondigd van de structuur binnen de douane. Voor de medewerkers zou er niets veranderen. In februari wil hij communiceren met het personeel.

INFO 2016-9

0

consulteer nu : INFO 2016-9

verslag vergadering 7-12

0

Sorry, u moet ingelogd zijn om deze pagina te kunnen bekijken.

 

logo-nuo