syndicale nieuwtjes

kalender

0

Onze website bevat een kalender met daarop de belangrijkste vergaderingen en activiteiten van onze vakbond met de Overheid. Inzonderheid worden er de plaatsbezoeken PBW vermeld; Aarzel niet ons secretariaat te contacteren (03/226.28.01) indien U wenst dat de NUOD bepaalde veiligheidsaspecten behandeld tijdens het bezoek van uw gebouw.

De FOD FIN en haar personeel door zijn minister in de steek gelaten

0

Vandaag hebben de vakbonden een persbericht uitgegeven met als titel “De FOD Financiën en het personeel door zijn minister in de steek gelaten! “.

Het wordt tijd dat de minister zijn woord houdt en officieel en effectief zijn departement en haar personeel verdedigt.

De FOD Financiën, die al talrijke hervormingen en personeelsverminderingen heeft ondergaan, steunt op de goede wil van het personeel. Dit personeel zit op haar tandvlees en verdient de volle aandacht.

Indien dit niet het geval is, zullen de vakbonden alle mogelijke acties van het humeurig personeel dekken.

Raadpleeg hier de persmededeling: De FOD Financiën en het personeel door hun minister in de steek gelaten

Bevordering naar niveau B

0

Selor heeft op 31 januari 2017 de inschrijvingen voor de selecties voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) geopend. Dit is de laatste proef van het traject. De medewerkers van niveau C die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden kunnen zich inschrijven voor de vergelijkende selecties die hen interesseren.

Een addendum werd gepubliceerd in het BS van 14 februari 14. De inschrijfperiode wordt verlengd tot en met 15 maart 2017.

Incompetitiestellingen A2, A3, A4 en A5

0

Een addendum betreffende de incompetitiestellingen in de klasse A2, A3, A4 en A5 bij de FOD Financiën (welke gepubliceerd werd  in het BS van 7 december 2016) werd gepubliceerd op 14 februari 2017 in het BS.

Daarom werd een nieuwe inschrijvingstermijn van tien werkdagen geopend, te beginnen op de eerste werkdag na de publicatie van dit addendum in het BS.

Daarnaast werden ook nieuwe incompetitiestellingen in de klassen A2, A3 en A4 gepubliceerd in het BS van 14 februari 2017.

De benoemings en sollicitatievoorwaarden, de verschillende stadia van het onderzoek van de titels en verdiensten en het functieprofiel van deze functies kunnen geraadpleegd worden bij de desbetreffende incompetitiestellingen.

De benoemingsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op datum van de publicatie in het BS van deze incompetitiestelling.

polyvalentie bij fiscaliteit

0

Op 7 februari 2017 vond een informele vergadering plaats met het management van de AA Fiscaliteit rond het thema polyvalentie. Mede als gevolg van de reacties van het personeel bij onze personeelsvergaderingen en ledenvergaderingen werd de oorspronkelijke presentatie reeds aangepast.

Consulteer hier de communicatie aan het personeel inzake polyvalentie opgesteld door de NUOD.

Ook ons verslag van deze vergadering kan je hier downloaden verslag vergadering polyvalentie  evenals de presentatie van de Overheid: Bijlage 2 RIV DOC polyvalentie 20170207

shifttoelage november

0

De administrateur-generaal van de AA Douane & Accijnzen heeft ons laten weten dat de shifttoelage van november niet werd uitbetaald samen met de wedde van januari. Als reden wordt opgegeven door de stafdienst personeel dat er niet gewerkt werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar waardoor de gegevens niet in het systeem werden ingegeven.

De A-G heeft ons verzekerd dat de shifttoelage van november zal uitbetaald worden samen met de wedde van februari.

Voor de NUOD is dit excuus van de stafdienst personeel onaanvaardbaar aangezien iedereen wist dat er tussen Kerst en Nieuwjaar niet zou gewerkt worden en dat de nodige maatregelen daardoor tijdig konden genomen worden.

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

nieuwe herstructurering bij douane

0

De administrateur-generaal van douane heeft in een vergadering met de vakbonden een reorganisatie aangekondigd van de structuur binnen de douane. Voor de medewerkers zou er niets veranderen. In februari wil hij communiceren met het personeel.

INFO 2016-9

0

consulteer nu : INFO 2016-9

verslag vergadering 7-12

0

Sorry, u moet ingelogd zijn om deze pagina te kunnen bekijken.

 

logo-nuo