syndicale nieuwtjes

2018

0

De NUOD wenst alle bezoekers van deze website een vruegdevol, gezond en succesvol 2018.

Actieve dienst en zware beroepen

0

Mijnheer de Minister, het is tijd om verder te gaan met deze dossiers …

In 2016 hebben we de minister van Financiën ondervraagd over de actieve dienst en het begrip ‘zwaar beroep’ voor douanebeambten.

Op 14 juni 2016 werd het punt “Actieve Diensten” op ons verzoek opgenomen op de agenda van de Sectorcomité II.

Sindsdien hebben we, en dit ondanks onze herhaalde verzoeken, geen nieuws meer over de evolutie van dit dossier en zijn de betrokken douaniers erg bezorgd.

Daarom hebben we in december 2017 de minister van Financiën opnieuw ondervraagd.

Ter herinnering: in dit dossier komen twee kwesties aan bod. De verdediging van de belangen van bepaalde agenten van de douane in de context van de definitie van de moeilijke uitoefening van hun beroep, maar ook, bij voorrang, de regularisatie van een discriminerende situatie in de huidige actieve dienst.

Read More

ledenvergadering op 19-1

0

Het bestuur van de Nederlandstalige vleugel van de sector financiën van de NUOD nodigt alle leden uit op haar algemene ledenvergadering die zal doorgaan op 19-1-2018 te Brussel in de Pachecozaal (zijkant FINTO).

Alle leden zijn van harte welkom.

Ook nieuwe leden (zie zich aansluiten per 1.1.2018) zijn van harte welkom.

Gelieve om praktische reden uw aanwezigheid te bevestigen voor donderdag 11 januari 2018.

manifestatie 19-12

0

Ook de NUOD was aanwezig op de manifestatie van 19-12 om de pensioenrechten te verdedigen, inzonderheid die van de ambtenaren!

Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

0

In het Belgisch Staatsblad van 4 december werden verschillende besluiten gepubliceerd die betrekking op het personeel van AADA.

Na een lange administratieve en legislatieve weg, ziet het ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, eindelijk het daglicht. Deze toelage wordt van kracht op 1 januari 2018.

Eigenlijk is dit een recyclage van bestaande premies die door de Overheid als achterhaald worden beschouwd (modernisering van bepaalde vergoedingen, premies en toelagen).

Zoals tijdens de onderhandelingen aangekondigd, worden enkele andere vergoedingen geschrapt zoals de chauffeursvergoeding (volgens de NUOD diende deze eerder gemoderniseerd te worden in plaats van ze te schrappen) en de europroductiepremie voor de Koninklijke Munt van België.

Read More

handen af van het ambtenarenpensioen

0

STOP de voortdurende aanvallen tegen het ambtenarenpensioen !

JA voor degelijke pensioenen conform het Europees gemiddelde !

19 december : nationale betoging te Brussel

Allen naar Brussel op dinsdag 19 december

download het pamflet van de NUOD: Manif 19-12 – NUOD

Sinds jaren blijft de politieke wereld maar uithalen naar de ambtenaren !

Read More

bevordering naar niveau B

0

Je hebt nog maar een paar weken om je in te schrijven voor de generieke screening voor bevordering naar niveau B. De inschrijvingsperiode loopt tot 20/12/2017. .

De tests vinden plaats van 8 januari tot 14 februari 2018. Je kunt je eigen testdatum kiezen vanaf 22 december 2017.

Voor meer inlichtingen: https://www.selor.be/nl/nieuws/2017/11/schrijf-je-in-voor-de-generieke-screening-voor-bevordering-naar-niveau-b/

Verblijfskosten

0

Hieronder kan u een Nieuwsbrief in PDF raadplegen met betrekking tot de verblijfkosten, van toepassing binnen het departement.

Verblijfskosten.PDF

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten.

Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen en vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw.

Flyers werden uitgedeeld evenzeer werden er interviews gegeven aan de aanwezige pers.

 

 

 

 

 

Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

0

Wanneer wil de Overheid de fiscale loopbanen definitief schrappen en zichzelf daarmee in haar voeten schieten ?

Tijdens een informele vergadering op 17/10 heeft de voorzitter van het directiecomité goed nieuws aangekondigd: de organisatie van een nieuw examen voor fiscaal deskundige.

Het examen, dat bijna een jaar duurt, omvat een lange opleidingsperiode voor de kandidaten met een studieperiode, een paar dagen vakopfrissing en vragen- en antwoordsessies, en natuurlijk de examenproeven.

De planning zal voor het einde van het jaar meegedeeld worden en verschillen van administratie tot administratie.

Tot hier uitstekend nieuws.

Maar waarom dan spreken over het einde van de fiscale loopbanen ?

Read More

Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

0

De Overheid heeft haar projecten herzien inzake polyvalentie bij de AAFisc in de pijlers KMO en Grote Ondernemingen (GO).

Kort overzicht van het dossier.

Jullie waren met velen die ons interpelleerden n.a.v. de opgelegde polyvalentie binnen deze administratie.

Nadat we de Overheid tevergeefs hadden ondervraagd over dit onderwerp, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een petitie gelanceerd met als resultaat dat 90 % van de betrokken medewerkers deze petitie hebben ondertekend.

Read More

staking 10 oktober

0

Helaas blijven de overheidsdiensten en hun personeel in het gezichtsveld van de overheid.

Daarom kan de NUOD zich vinden in de eisen voor een sterk openbaar ambt die aan de grondslag liggen van de staking van dinsdag 10 oktober.

Alhoewel de NUOD zelf niet oproept tot deelname aan de staking, dekt zij haar leden die zich in staking verklaren. Hen wordt dan ook een stakingstoelage verstrekt (enkel voor leden die tenminste één jaar lid zijn en in orde met hun de bijdrage en na ontvangst van het bewijs dat zij in staking waren).

Incompetitiestellingen en mutaties ?!?

0

Op 13 september jongstleden werden in het Belgisch Staatsblad verschillende incompetitiestellingen gepubliceerd voor betrekkingen in de klassen A2, A3, A4 en A5. Maar deze incompetitiestellingen zijn niet toegankelijk voor het personeel in dezelfde graad.

Bijvoorbeeld: een A2 (A3, …) kan geen kandidaat zijn voor een betrekking in A2 (A3, …).

Dat is onaanvaardbaar omdat:

– voor het personeel in de klasse A2 het een wettelijke verplichting is aangezien mutatie hier voorrang heeft op bevordering;

– dit opnieuw de huidige A3’s in de kou laat staan. Hoewel het organiek reglement geen voorrang geeft aan mutatie voor deze betrekkingen in de klasse A3 werden deze medewerkers immers vaak het slachtoffer van de kantelingsregels maar ook van de geografisch te beperkte jobaanbiedingen via jobs@fin.

Is het zo hoe de overheid denkt deze agenten te motiveren ??? Heeft het bepaalde agenten definitief veroordeeld om in Brussel te blijven werken? Sluit ze hiermee permanent bepaalde deuren, hoewel de competenties van deze medewerkers dikwijls perfect passen bij het gezochte profiel? Zet dit de juiste persoon op de juiste plaats?

De NUOD heeft de Overheid verzocht deze aberratie dringend te corrigeren. We wachten op een antwoord.

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november.

Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

 

logo-nuo